މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Ushau97

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ![އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Ushau97، ގެ ނަމުގައި ވިކިޕީޑިއަނެއްގެ މަޤާމް ހާޞިލް ކުރެއްވި ކަމަށްޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ! މިވިކިޕީޑިއާ އިން ތިޔަ ބޭފުޅާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަޅުގަނޑު އުފުލަމެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ތިޔަ ބޭފުޅާ އަށް މުހިންމު ވެދާނެ ފާލަންތަކެވެ. ބައްލަވާ ލައްވާށެވެ!

ވިކިޕީޑިއަނެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައި ތިޔަ ބޭފުޅާ އަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެކުމާފާނު މުއްސަނދި ކުރުމުގައި ތިބޭފުޅާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގައި ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ވެސް އަނެއް މެމްބަރުގެ އެހީ ބޭނުން ވާނެ ކަން ކަށަވަރެވެ. އެހެންކަމުން އެހެން މެމްބަރެއްގެ ޓޯކް ޕޭޖް ގައި ވާހަކައެއް ނަންގަނެފައި، (~~~~) ބޭނުން ކުރައްވާށެވެ. މިގޮތަށް ޖެއްސެވުމުން އޮޓޯ އިން ތިޔބޭފުޅާގެ ސޮއި އަދި ތާރީހު ލިޔެވޭނެއެވެ. އިތުރު އެހީ ބޭނުންނަމަ ވިކިޕީޑިއާ:ސުވާލުތައް ބައްލަވާލައްވާށެވެ.


ތިރީގައި މިވަނީ މިވިކިޕީޑިޔާގައި މިހާރު އެންމެ ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުއްވާ 05 މެމްބަރުންނެވެ. އެއްވެސް އެހީ އެއް ނުވަތަ ސުވާލެއްވާނަމަ އެއިން ބޭފުޅެއްގެ ޓޯކް ޕޭޖްގައި ގައި ލިޔުއްވަވާށެވެ!

އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އަށް މަރުހަބާ!


Welcome To Dhivehi Wikipedia[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello, Ushau97, and welcome to Wikipedia! Thank you for your contributions. I take the great pride in welcoming you to the Dhivehi Wikipedia. I hope you like the place and decide to stay. Here are some pages that you might find helpful:


I hope you enjoy editing here and being a Wikipedian! Please sign your name on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your name and the date. If you need help, check out Wikipedia:Questions, ask Glacious on his talk page, or place {{helpme}} on your talk page and someone will show up shortly to answer your questions. Again, welcome!


Thanks and I hope you'll have a great time here on the Dhivehi Wikipedia.. Contributing and Editing!

--Glacious (talk) 08:37, 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2012 (UTC)

Translation notification: FDC portal/Proposals/CentralNotice2012[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page FDC portal/Proposals/CentralNotice2012 is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is high. The deadline for translating this page is 2012-10-15.

This banner will invite logged-in editors on all projects to participate in the current public review phase about funding requests by 12 organizations, regarding more than 10 million US dollars of donation money. (Questions about the translation notification system can be asked at [1], and you can manage your subscription at [2].)

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 08:08, 14 އޮކްޓޫބަރު 2012 (UTC)

Translation notification: Fundraising 2012/Translation/AdrianneW Appeal[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Fundraising 2012/Translation/AdrianneW Appeal is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium. The deadline for translating this page is 2012-10-31.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 17:10, 23 އޮކްޓޫބަރު 2012 (UTC)

Translation notification: Wikimedia Highlights, September 2012[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Wikimedia Highlights, September 2012 is available for translation. You can translate it here:Please consider helping non-English-language Wikimedia communities to stay updated on the most important Wikimedia Foundation activities, MediaWiki development work and other international Wikimedia news from September. You are receiving this message because you signed up to the translation notification system. Questions about this system can be asked at [3], and you can manage your subscription at [4].

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 11:33, 1 ނޮވެމްބަރު 2012 (UTC)

Translation notification: Fundraising 2012/Translation/Landing Page and Banner messages[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Fundraising 2012/Translation/Landing Page and Banner messages is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is high. The deadline for translating this page is 2012-11-21.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 16:57, 14 ނޮވެމްބަރު 2012 (UTC)

Translation notification: Fundraising 2012/Translation/Impact Of Wikipedia Video (subtitles)[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Fundraising 2012/Translation/Impact Of Wikipedia Video (subtitles) is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium. The deadline for translating this page is 2012-12-12.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 18:11, 27 ނޮވެމްބަރު 2012 (UTC)

Translation notification: Fundraising 2012/Translation/Impact Of Wikipedia Video (subtitles)[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Fundraising 2012/Translation/Impact Of Wikipedia Video (subtitles) is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium. The deadline for translating this page is 2012-12-12.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 00:53, 4 ޑިސެމްބަރު 2012 (UTC)

Translation notification: Fundraising 2012/Translation/Impact Of Wikipedia Video (subtitles)[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Fundraising 2012/Translation/Impact Of Wikipedia Video (subtitles) is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium. The deadline for translating this page is 2012-12-12.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 17:54, 4 ޑިސެމްބަރު 2012 (UTC)

Translation notification: Fundraising 2012/Translation/Impact Of Wikipedia Video (subtitles)[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Fundraising 2012/Translation/Impact Of Wikipedia Video (subtitles) is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium. The deadline for translating this page is 2012-12-12.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 19:07, 4 ޑިސެމްބަރު 2012 (UTC)

Translation notification: Fundraising 2012/Translation/Poongothai video (captions)[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Fundraising 2012/Translation/Poongothai video (captions) is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is high. The deadline for translating this page is 2012-12-12.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 00:00, 5 ޑިސެމްބަރު 2012 (UTC)

Translation notification: Fundraising 2012/Translation/Poongothai video (captions)[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Fundraising 2012/Translation/Poongothai video (captions) is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is high. The deadline for translating this page is 2012-12-12.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 06:37, 5 ޑިސެމްބަރު 2012 (UTC)

Translation notification: Fundraising 2012/Translation/Poongothai video (captions)[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Fundraising 2012/Translation/Poongothai video (captions) is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is high. The deadline for translating this page is 2012-12-12.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 00:14, 6 ޑިސެމްބަރު 2012 (UTC)

Translation notification: Wikimedia Highlights, November 2012[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Wikimedia Highlights, November 2012 is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium.


Please consider helping non-English-language Wikimedia communities to stay updated about the most important Wikimedia Foundation activities, MediaWiki development work and other international Wikimedia news from last month. Completed translations will be announced on Facebook, Twitter, Identi.ca and project village pumps. If you have questions about the translation notifications system, you can ask them at [5]. You can manage your subscription at [6].

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 16:45, 12 ޑިސެމްބަރު 2012 (UTC)

RE:New Main Page in Progress[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Thank you for your contributions, Ushau.

Future Main Page was a page i created when i started to contribute to dhivehi wikipedia. Since, at that time i was not able to make any edits to the main page, i decided to create that page. However, what you are seeing on the main page was what i created using my basic knowledge at that time. This was how our main page was before. Anyways, If you want to make any additions to the main page, create it on the Wikipedia:Future Main Page in Progress and i would be happy to add it to our main page. But by considering other contributor's opinions. Cheers, --Glacious (talk) 09:46, 15 ޑިސެމްބަރު 2012 (UTC)

Its fime, you can make any changes you want to future main page in progress

--Glacious (talk) 10:50, 15 ޑިސެމްބަރު 2012 (UTC)

Adminship[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Please request your nomination on the specific places. That is the reason it took me long to see your request. Your request was now moved to Wikipedia:Unsuccessful adminship candidacies. Though, it was unsuccessful, i hope you would continue contributing to Dhivehi Wikipedia and request again later. Regards. --Glacious (talk) 10:09, 15 ޑިސެމްބަރު 2012 (UTC)

Fonts[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Is there any problems with viewing the site? Do you see the wiki in Faruma font or just in MVBoli font? I am now working to fix the font issue, would gladly appreciate if you help.

--Glacious (talk) 10:53, 15 ޑިސެމްބަރު 2012 (UTC)

Translation notification: Fundraising 2012/Translation/WEB documentary clip (captions)[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Fundraising 2012/Translation/WEB documentary clip (captions) is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is high. The deadline for translating this page is 2012-12-26.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 13:58, 20 ޑިސެމްބަރު 2012 (UTC)

New Main Page[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Thanks for your contributions on the New Main page. But it would be highly appreciated if you could contribute more on translating and articles. Thanks. And as requested, the coding have been added to the page. Regards,

--Glacious (talk) 15:49, 15 ޖެނުއަރީ 2013 (UTC)


Translation notification: Wikimedia Highlights, December 2012[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Wikimedia Highlights, December 2012 is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium.


Please consider helping non-English-language Wikimedia communities to stay updated about the most important Wikimedia Foundation activities, MediaWiki development work and other international Wikimedia news from last month. Completed translations will be announced on Facebook, Twitter, Identi.ca and project village pumps. If you have questions about the translation notifications system, you can ask them at [7]. You can manage your subscription at [8].

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 08:05, 29 ޖެނުއަރީ 2013 (UTC)

Translation notification: Wikimedia Blog/Drafts/Wikipeidia Education Program: Walaa post[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Wikimedia Blog/Drafts/Wikipeidia Education Program: Walaa post is available for translation. You can translate it here:This is the text for a blog post that will be published (together with the translation) at https://blog.wikimedia.org/ . If you have questions about the translation notifications system, you can ask them at [9]. You can manage your subscription at [10].

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 00:03, 13 ފެބްރުއަރީ 2013 (UTC)

Translation notification: Wikimedia Blog/Drafts/Wikipeidia Education Program: Walaa post[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Wikimedia Blog/Drafts/Wikipeidia Education Program: Walaa post is available for translation. You can translate it here:This is the text for a blog post that will be published (together with the translation) at https://blog.wikimedia.org/ . If you have questions about the translation notifications system, you can ask them at [11]. You can manage your subscription at [12].

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 13:39, 13 ފެބްރުއަރީ 2013 (UTC)

Translation notification: Template:OurProjects[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Ushau97,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to ދިވެހިބަސް on Meta. The page Template:OurProjects is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is low. The deadline for translating this page is 2013-03-31.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‏, 00:35, 20 ފެބްރުއަރީ 2013 (UTC)