ވިކިޕީޑިއާ:Unsuccessful adminship candidacies

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Shortcut:

2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އޯގަސްޓް 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

2010[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މޭއި 2010[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Wikipedia:Requests for adminship/Manikfan

2012[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނޮވެމްބަރ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Wikipedia:Requests for Adminship/Ushau97