ޖޯން ސީ ކެލްހޯން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ޖޯން ސީ. ކެލްހޯން އަކީ އެމެރިކާގެ 7 ވަނަ ނާއިބު ރައީސްއެވެ.

ޖޯން ސީ. ކެލްހޯން - މެތިއު ބްރެޑީ 1849