ދިވެހި ލީގް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަކީ މިހާރު ގެ ދިވެހި ލީގް އެވެ. މިއީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ހޮވާލެވޭ 8 ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ.


ދިވެހި ލީގް 2007 ގެ ޓީމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ޓީމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]