ކްލަބް ވެލެންސިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ކްލަބް ވެލެންސިޔާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި އޮންނަ ފުޓްބޯޅަ ޓީމެކެވެ. ކްލަބް ވެލެންސިޔާ ވަނީ ދިވެހި ލީގް 10 ފަހަރު، ކަޕްވިނާރސް ކަޕް 6 ފަހަރު ، އެފް އޭ ކަޕް 4ފަހަރު އަދި ސްރީލަންކާގައި އޮތް އިންޓަރކޯން ޓްރޮފީ ކަޕް އެއް ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

???Look, I don't know what the Inbox Football Club is. Well, I don't even understand arabic, so how could I