ވީބީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ވީބީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި އޮތް ފުޓްބޯޅަ ކުލަބެކެވެ. މިއީ ކުރިން އައިލޭންޑް ފުޓުބޯޅަ ކްލަބް ނުވަތަ އައިއެފްސީ ގެ ނަމުގައި އުފެދިފައި އޮތް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބެވެ. އައިއެފްސީގެ ނަން ވީބީ ސްޕޯޓްސްގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރެވުނީ 8 ނޮވެމްބަރު 2006 ގައެވެ. އެއީ އައިއެފްސީގެ ނަން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ވީބީ ބްރަދާރސް އިން ގަތުމުންނެވެ. ފަންވަތް:Infobox Football club

ކްލަބް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

2008

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]