ވީބީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ވީބީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި އޮތް ފުޓްބޯޅަ ކުލަބެކެވެ. މިއީ ކުރިން އައިލޭންޑް ފުޓުބޯޅަ ކްލަބް ނުވަތަ އައިއެފްސީ ގެ ނަމުގައި އުފެދިފައި އޮތް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބެވެ. އައިއެފްސީގެ ނަން ވީބީ ސްޕޯޓްސްގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރެވުނީ 8 ނޮވެމްބަރު 2006 ގައެވެ. އެއީ އައިއެފްސީގެ ނަން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ވީބީ ބްރަދާރސް އިން ގަތުމުންނެވެ.

ވީބީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
logo
ފުރިހަމަ ނަން ވީބީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
Nickname(s) ވީބީ
އުފެދިފައިވަނީ 1987
ދަނޑު ރަސްމީ ދަނޑު, ދިވެހިރާއްޖެ
(މީހުންގެ ޖާގަ 12,000)
Chairman Flag of ދިވެހިރާއްޖެ ހާމިދު އިސްމާޢީލް
މެނޭޖަރ Flag of ހަންގޭރީ ލަޒޯލާ ކިސް
ލީގް ދިވެހި ލީގް
2010 Dhivehi League, 1
Team colours Team colours Team colours
Team colours
Team colours
 
Home colours
Team colours Team colours Team colours
Team colours
Team colours
 
Away colours

ކްލަބް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

2008

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]