Jump to content

ހެމާ މާލިނީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފަންވަތް:Pp-pc1

Hema Malini
MP
Member of the Indian Parliament
for Mathura
Assumed office
16 May 2014
Preceded byJayant Chaudhary
Personal details
BornHema Malini R. Chakravarthy
(1948-10-16) 16 އޮކްޓޯބަރ 1948 (75 އަހަރު )[1]
Ammankudi, Tamil Nadu, India
Spouse(s)Dharmendra (1980–present)
ChildrenEsha Deol
Ahana Deol
Occupationactress, producer and politician

ހެމާ މާލިނީ (އުފަންވެފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު 16، 1948) ގައި އިންޑިޔާގައެވެ. ހެމާ އުފަންވެފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ޓަމިލްނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ އަމަންކުޅީގައެވެ. ހެމާ އަކީ މަޝްހޫރު ހިންދީ ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އަދި ހިންދީ ނެށުމުގެ ވައްތަރެއް ކަމުގައިވާ ބާރަތުނަޓްޔަމް އޭ ކިޔާ ވައްތަރަށް ނަށަން މޮޅަން ދަންނަ ނެށުން ތެރިއެކެވެ.

ހިންދީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ ދިގު ހަޔާތުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އަންހެން ފިލްމީ ތަރިއަކީ ހެމާ ކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. 1970ގެ އަހަރުތަކުގައި ހެމާ ވަނީ ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމް ތަކެއް ކުޅެފައެވެ. ހެމާ މާލިނީ އަކީ ބޮލީވުޑްގެ 'ވަން އެން އޮންލީ ޑްރީމް ގާރލް ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފިލްމީ ތަރިވެސް މެއެވެ.

ސިޔާސީ ޙަޔާތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހެމާ މާލިނީ އަކީ އިންޑިޔާގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކަަމަށްވާ ބީޖޭޕީގެ މެންބަރެކެވެ. ރަޖްޔާ ސަބްހާ ގެ މެންބަރެއްގެ މަގާމް ބީޖޭޕީއަށް ފުރާދެނީ ހެމާމާލިނީ އެވެ. މިހާރު ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތް ތަކުގައި ހެމާ މާލިނީ ދަނީ ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

ފިލްމީ ހަޔާތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1961 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ޓެލުގޫ ފިލްމެއްގައި ނެށުން ތެރިއެއްގެ ދައުރު ހެމާ މާލިނީ އަދާކޮށްފައި ވެއެވެ. ހެމާ ފުރަތަމަ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން މަސައްކަތްކުރީ 1964 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް ޓެލުގޫ ޑައިރެކްޓަރު ސުދީރު ބުނެފައިވަނީ ހެމާގެ ކިބައިގައި ފިލްމީ ހުނަރެއް ނެތްކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން 1968 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޮލީވުޑް އިން ހެމާ އަށް ޖާގަ ލިބިގެން ދިޔައެވެ. ހެމާ މާލިނީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމަކީ 1968 ވަނަ އަހަރު ރާޖު ކަޕޫރު އާއެކު ކުޅެފައިވާ ސަޕްނޯންކާ ސައުދާގަރު އެވެ. ހެމާގެ ފިރިމީހާ ފިލްމީ ތަރި ދަރުމެންދުރާ ޑިއޯލް އާއެކު 27 އަށްވުރެ ގިނަ ފިލްމްގައި ހެމާ ހަރަކާތްތެރި ވެފައި ވެއެވެ.

1970 އަދި 1980 ގެ އަހަރުތަކުގައި ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމް ތަކެއް ކުޅުމަށްފަހު ފިލްމީ ދާއިރާ އާއި ދުރުގައި ދުވަސްތަކެއް ހެމާ ހޭދަކުރި އެވެ. އެއަށްފަހު 2003 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ބާޣުބާން އިން އަމީތާބް ބައްޗަން އާއެކު އެބުރި ފިލްމީ މަސްރަހަށް ނިކުތެވެ. ކާމިޔާބު މިފިލްމްގެ ސަބަބުން ހެމާއަށް ވަނީ ތަފާތު އެވޯޑްތައް ލިބިފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ވީޒުޒާރާ، އަދި ބާބުލް އިން ވެސް ހެމާ ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ. އެންމެފަހުން ހެމާ މާލިނީ ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޚާއްޞަ ފެނިލުމަކުން ލާގާ ޗުނާރީ މޭ ދާގް އިންނެވެ.

ހެމާ މާލިނީގެ ފިލްމީ ހަޔާތުގައި އޭނާވަނީ ފިލްމެއް ވެސް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައެވެ. އެއީ 1992 ވަނަ އަހަރު ޝާހްރުކް ޚާން އަދި ދިވްޔާ ބާރްތީ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ދިލް އާޝްނާހޭ އެވެ. އަދި ނޫޕޫރު ކިޔާ ޓީވީ ސިލްސިލާ އެއް 1990 ވަނަ އަހަރު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވުމަންސް އޮފް އިންޑިޔާ ކިޔާ ސިލްސިލާއެއް ވެސް 1996 ވަނަ އަހަރު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ހެމާ މާލިނީ އަކީ ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ވެސް މެއެވެ. އެގޮތުން ހެމާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރޭގައި 1977 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ސުވާމީ، 1984 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ޝަރާރާ، 1987 ވަނައަހަރު ނިކުތް އާވަރުގީ ފަދަ ފިލްމްތައް ހިމެނެއެވެ.

ދެކުނު އިންޑިޔާގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން ހިންދީ ފިލްމްތަކުން މައި ރޯލް ކުޅުމަށް ދެވަނަ އަށް ފުރުޞަތު ލިބުނު މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިއަކީ ހެމާ މާލިނީ އެވެ. އޭގެ ކުރިން މިފުރުޞަތު ލިބިފައިވަނީ ވިޖެންތިމާލާ އަށެވެ.

އަމިއްލަ ދިރި އުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހެމާ މާލިނީ އަކީ ވީއެސްއާރު ޗަކަރުވަތީ އަދި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ސްރިމްތީ ޖަޔާ ޗަކަރުވަތީގެ ދަރި އެކެވެ. ހެމާ މާލިނީގެ އަސްލު މާދަރީ ބަހަކީ ތަމަޅަ ބަހެވެ. ހިންދީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމުގައިވާ ޖީތަންދުރާ އަދި ސަންޖީވް ކުމާރު ހެމާ މާލިނީ އާއި ކައިވެނިކުރުމަށް އެދިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ހެމާ މާލިނީ ކައިވެނިކުރީ ފިލްމީ ތަރި ދަރުމެންދުރާ ޑިއޯލް އާއެވެ. ދަރުމެންދުރާ އާއި ހެމާ މާލިނީ ކައިވެނި ކޮށްގެން ދެއަންހެންކުދިން ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ ފިލްމީ ތަރި އީޝާ ޑިއޯލް އަދި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް މައި ރޯލްތަކުން ތަޢާރަފްވާން ތައްޔާރުވަމުންދާ އަހާނާ ޑިއޯލް އެވެ.

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފިލްމް ފެއަރ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1973 - ބެސްޓް އެކްޓްރެސް (ސީތާ އައުރު ގީތާ)
 • 1999 - ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް

ބޮލީވުޑް މޫވީ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2003 - ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް
 • 2004 - މޮސްޓް ސެންސޭސަނަލް އެކްޓްރެސް (ބާޣްބާން)

ޝަރަފްވެރި އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 2000 - ޕަދުމާ ސްރީ އެވޯޑް: މިއީ އިންޑިޔާގައި ދެވޭ 4 ވަނަ އަށް އެންމެ މަތީ އެވޯޑް
 • 2004 - ލިވިންގ ލެޖަންޑް އެވޯޑް - އެފްސީސީއައި އިން
 • 2007 - ބެންކޮކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ހެމާގެ ފިލްމްތައް ދެއްކުން
 • 2008 - ކްލެސިކް ޑާންސް ތަކުގެ ސަބަބުން ހެމާ މާލިނީ ޝަރަފްވެރިކުރުން

އެހެނިހެން އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1998 - ގެސްޓް އޮފް އޮނަރ އެވޯޑް - އުޖާލާ އެކްސްޕްރެސް އެވޯޑް
 • 2003 - ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް - ޒީސިނަމާ އެވޯޑް
 • 2003 - ޖޯޅީ ނަމްބަރ 1 އަމީތާބް އާއެކު - ސްޓާރ ސްކްރީން އެވޯޑް ( ބާޣްބާން )
 • 2004 - ޖޯޅީ އޮފް ދަ ޔިއަރ އަމީތާބް އާއެކު - ސްޕޯޓްސް ވޯލްޑް (ބާޣްބާން)
 1. "rediff.com: A dream called Hema Malini". Rediff.com. 16 October 1958. Retrieved 14 June 2011.