އީޝާ ޑިއޯލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ހެމާ އީޝާ އަދި އަހާނާ އާއެކު

އީޝާ ޑިއޯލް (އުފަންވެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު 2، 1981، އިންޑިޔާ ) އަކީ ހިންދީ ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. މިއީ ހިންދީ ފިލްމީ ތަރި ދަރުމެންދުރާ ޑިއޯލް އަދި ހެމާ މާލިނީގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅެވެ. އަދި ފިލްމީ ތަރި ސަނީ ޑިއޯލް އަދި ބޮބީ ޑިއޯލް، ގެ އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ވެސް މެއެވެ.

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އީޝާ ޑިއޯލް އަކީ ފިލްމީ ތަރި ދަރުމެންދުރާ ޑިއޯލް އަދި ހެމާ މާލިނީގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅެވެ. އަދި ފިލްމީ ތަރި ސަނީ ޑިއޯލް އަދި ބޮބީ ޑިއޯލް، ގެ އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ވެސް މެއެވެ. ފިލްމް ކުޅުމުގެ އިތުރުން އީޝާ ޑިއޯލް އަކީ މަންމަ ހެމާ މާލިނީ ފަދައިން ކްލެސިކް ޑާންސް ދަސްކޮށްފައިވާ ނެށުން ތެރިއެކެވެ. އިންޑިޔާގެ ގައުމީ ފެންވަރުގައި އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއް ވެސް މެއެވެ. އީޝާ ޑިއޯލް ތައުލީމް ޙާޞިލް ކުރީ ޖަމްނާބާއީ ނަރުސީ ސުކޫލުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަސިޓީގައި ވެސް އުޅުނެވެ.

ފިލްމީ ޙަޔާތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އީޝާ ޑިއޯލް ހިންދީ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތީ 2002 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ކޮއި މޭރޭ ދިލްސޭ ޕޫޗޭ އިންނެވެ. މިހާތަނަށް 20 އަށްވުރެ ގިނަ ފިލްމްތަކުގައި މައިރޯލް ތަކުން އީޝާ ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ. ފުރަތަމަ ފިލްމްގައި އީޝާ އެކު ހަރަކާތްތެރި ވެފައިވަނީ އަނިލް ކަޕޫރުގެ ކޮއްކޮ ސަންޖޭ ކަޕޫރު އަދި އާފްތާބް ސިވްދަސާނީ އެވެ. އީޝާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިޓްވި ފިލްމަކީ 2004 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ދޫމް އެވެ. އޭގެ ފަހުން ނިކުތް ކާލް އަކީ ވެސް ހިޓްވި ފިލްމެކެވެ. އީޝާގެ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން ނިކުމެފައިވާ ފިލްމަކީ 2008 ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ނިކުމެފައިވާ ސަންޑޭ އަދި ވަން ޓޫ ތްރީ އެވެ.

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 2002 - ބެސްޓް ޑެބިއުޓް އެވޯޑް - ފިލްމް ފެއަރ އެވޯޑް - ކޮއީ މޭރޭ ދިލްސޭ ޕޫޗޭ
  • 2002 - މޮސްޓް ޕްރޮމައިޒިން ނިއުކަމަރ - ސްޓާރ ސްކްރީން އެވޯޑް - ކޮއީ މޭރޭ ދިލްސޭ ޕޫޗޭ
  • 2003 - ބެސްޓް ފީމޭލް ޑެބިއުޓް - ބޮލީވުޑް މޫވީ އެވޯޑް - - ކޮއީ މޭރޭ ދިލްސޭ ޕޫޗޭ