ޚިޔާލު:Atheism

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަހަންނަށް އޮޅިގެން އުފެއްދުނު ދެލިޔުންމިވަނީ.....


http://dv.wikipedia.org/wiki/Athesim

އަދި

http://dv.wikipedia.org/wiki/Atheism%DE%A6

މިދެ ލިޔުން ޑިލީޓް ކުރާނީ ކިހިނެއްތަ؟؟؟؟؟

ލިޔުން ޑިލީޓު ކުރުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތި ލިޔުން ޑިލީޓު ކުރެވޭނީ މިތާ އެޑްމިންއަށް.. އެހެންވީމާ Glacious (talkcontribsblocksprotectsdeletionsmoves) ނުވަތަ LeX (talkcontribsblocksprotectsdeletionsmoves) އަށް ތި ޕޭޖް ތަށް ޑިލީޓު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޓޯކް ޕޭޖް ނުވަތަ މަގޭ ވާހަކައިގައި އެދިލައްވާ!

--IaN 18:30, 20 ފެބުރުވަރީ 2007 (UTC)

Thank you for your contributions[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Thank you fore your contributions, Moyameehaa. The Deletion requests are processed.

--Glacious 09:22, 23 ފެބުރުވަރީ 2007 (UTC)