ޚިޔާލު:ރެޓަޓުއީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

This is the talk page for discussing improvements to the ރެޓަޓުއީ article.
This is not a forum for general discussion about the article's subject.

Article policies

ނަން ބަދަލު ކުރުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި ފިލްމްގެ ނަން އަސްލުކިޔާ ގޮތަކީ "ރެޓަޓުއީ" އެހެންކަމުން މަޒްމޫނުގެ ނަންބަދަލު ކުރުމަކީ ފެންނަކަމެއް. އިނގިރޭސި އާރޓިކަލްގައިވާ IPA pronunciation އަށް ބައްލަވާ. --ފިޒާން 10:48, 10 ނޮވެމްބަރު 2007 (UTC)


ތިޔަ ގޮތަށް ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ފިޒާން!

--Glacious 17:39, 6 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)