ރެޓަޓުއީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ރެޓަޓޫއީ
ޔޫ.އެސް ގެ ސިނަމާ ޕޯސްޓަރ
Directed byބްރެޑް ބާރޑް
ޖެން ޕިންކަވާ
(Credited as co-director)
Produced byޑާރލާ ކޭ. އެންޑަރސަން
ޖޯން ލެސެޓަރ
ބްރެޑް ލުވިސް
Written byBrad Bird
Story:
Jan Pinkava
Jim Capobianco
Brad Bird
Emily Cook
Kathy Greenberg
StarringPatton Oswalt
Lou Romano
Peter Sohn
Brad Garrett
Janeane Garofalo
Ian Holm
Brian Dennehy
Peter O'Toole
Music byމައިކަލް ގަޔަކީނޯ
Edited byޑެރެން ޓީ. ހޯލްމްސް
Distributed byވޯލްޓް ޑިޒްނީ ޕިކްޗަރސް
Release dates
ރަޝިޔާ ޖޫން 28، 2007
ނޯތް އެމެރިކާޖޫން 29، 2007
ފްރާންސް އޯގަސްޓް 1، 2007
އޮސްޓްރޭލިޔާ ސެޕްޓެމްބަރ 6، 2007
ޔޫ.ކޭ އޮކްޓޯބަރ 12، 2007
Running time
111 މިނެޓް
Languageއިނގިރޭސި
BudgetUS$150 million[1]
Box officeWorldwide: US$608,948,588

ކާސްޓް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މުހިންމު ކެރެކްޓަރ ތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެހެނިހެން ކެރެކްޓަރ ތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. Michael Cieply (2007-04-24). "It’s Not a Sequel, but It Might Seem Like One After the Ads", New York Times. 
  2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named sfcarticle