ރެޓަޓުއީ

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ރެޓަޓޫއީ
RatatouillePoster2.jpg
ޔޫ.އެސް ގެ ސިނަމާ ޕޯސްޓަރ
ޑައިރެކްޓް ކުރީ ބްރެޑް ބާރޑް
ޖެން ޕިންކަވާ
(Credited as co-director)
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ޑާރލާ ކޭ. އެންޑަރސަން
ޖޯން ލެސެޓަރ
ބްރެޑް ލުވިސް
ލިޔުނީ Brad Bird
Story:
Jan Pinkava
Jim Capobianco
Brad Bird
Emily Cook
Kathy Greenberg
ތަރިން Patton Oswalt
Lou Romano
Peter Sohn
Brad Garrett
Janeane Garofalo
Ian Holm
Brian Dennehy
Peter O'Toole
މިޔުޒިކް މައިކަލް ގަޔަކީނޯ
Edited by ޑެރެން ޓީ. ހޯލްމްސް
Distributed by ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ޕިކްޗަރސް
ރިލީޒް ތާރީޚް ރަޝިޔާ ޖޫން 28، 2007
ނޯތް އެމެރިކާޖޫން 29، 2007
ފްރާންސް އޯގަސްޓް 1، 2007
އޮސްޓްރޭލިޔާ ސެޕްޓެމްބަރ 6، 2007
ޔޫ.ކޭ އޮކްޓޯބަރ 12، 2007
ދިގުމިން 111 މިނެޓް
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި
Budget US$150 million[1]
Box office Worldwide: US$608,948,588

ކާސްޓް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މުހިންމު ކެރެކްޓަރ ތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެހެނިހެން ކެރެކްޓަރ ތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]