ރެޓަޓުއީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ރެޓަޓޫއީ
RatatouillePoster2.jpg
ޔޫ.އެސް ގެ ސިނަމާ ޕޯސްޓަރ
Directed by ބްރެޑް ބާރޑް
ޖެން ޕިންކަވާ
(Credited as co-director)
Produced by ޑާރލާ ކޭ. އެންޑަރސަން
ޖޯން ލެސެޓަރ
ބްރެޑް ލުވިސް
Written by Brad Bird
Story:
Jan Pinkava
Jim Capobianco
Brad Bird
Emily Cook
Kathy Greenberg
Starring Patton Oswalt
Lou Romano
Peter Sohn
Brad Garrett
Janeane Garofalo
Ian Holm
Brian Dennehy
Peter O'Toole
Music by މައިކަލް ގަޔަކީނޯ
Edited by ޑެރެން ޓީ. ހޯލްމްސް
Distributed by ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ޕިކްޗަރސް
Release dates
ރަޝިޔާ ޖޫން 28، 2007
ނޯތް އެމެރިކާޖޫން 29، 2007
ފްރާންސް އޯގަސްޓް 1، 2007
އޮސްޓްރޭލިޔާ ސެޕްޓެމްބަރ 6، 2007
ޔޫ.ކޭ އޮކްޓޯބަރ 12، 2007
Running time
111 މިނެޓް
Language އިނގިރޭސި
Budget US$150 million[1]
Box office Worldwide: US$608,948,588

ކާސްޓް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މުހިންމު ކެރެކްޓަރ ތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެހެނިހެން ކެރެކްޓަރ ތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]