ތަމަޅަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Tamil language އިން)

ތަމަޅަ (தமிழ் tamiḻ) ބަހަކީ ހިންދުސްތާން ގެ ޓެމިލް ނާޑޫ ރާއްޖޭގެ ބަހެވެ.

Wikipedia
Wikipedia
ތަމަޅަ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ