ތަންވީ އަޒްމީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ބާބާ އަޒްމީ އަދި ތަންވީ އަޒްމީ

ތަންވީ އަޒްމީ އަކީ އަޚުތަރު-އަޒްމީ ޚާންދާން އަށް ނިސްބަތްވާ ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ތަފާތު ފިލްމްތަކާއި ޑްރާމާ ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ. ތަންވީ އަޒްމީ އަކީ ޝަބާނާ އަޒްމީ ގެ ބޭބެ ބާބާ އަޒްމީ ގެ އަންހެނުންނެވެ.