ބާބާ އަޒްމީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ބާބާ އަޒްމީ އަދި ތަންވީ އަޒްމީ

ބާބާ އަޒްމީ އަކީ އަޚުތަރު-އަޒްމީ ޚާންދާން އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެކެވެ. އޭނާ އަކީ ހިންދީ ފިލްމްތައް ކެމެރާ ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަންނާނެކެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ފިލްމީ އެކްޓްރެސް ތަންވީ އަޒްމީ ގެ ފިރިމީހާގެ އިތުރުން ފިލްމީ އެކްޓްރެސް ޝަބާނާ އަޒްމީގެ ބޭބެ އެވެ. ބާބާ އަޒްމީގެ ބައްޕަ އަކީ ޅެންވެރިޔާ ކައިފީ އަޒްމީ އެވެ.


ކެމެރާކުރި ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ދިލް
  • ބޭޓާ
  • ޕުކާރު
  • އަކޭލޭ ހަމް އަކޭލޭ ތުމް
  • ތޭޒާބު
  • މރ އިންޑިޔާ
  • މރ އަރުޖުން