ފާތިމަތު އާޒިފާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ފާތިމަތު އާޒިފާ އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރި އެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ފިލްމް ތަކާއި ޑްރާމާތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. ފުރަތަމަ ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ގްރޭޑް 4 ގައި ކިޔަވަން އުޅުނު އިރު ޔޫސޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެން ފެނިގެންދިޔައީ އުމުރުން 18 އަހަރުގައި 2007 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ޔޫސޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާގެ އެޕިސޯޑް އަކުންނެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ގާރލް ފްރެންޑް
  • ލޯބިނުވިޔަސް ފިރުމާލަދީ
  • ހިތޭދޭމީ ފުރޭލޯބިން - 2010
  • ލޫދިފާ - 2011

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަނާ
  • ވަކިނުވާން ބުނެފާ ވައުދެއް ނުވަންހޭ
  • ހުރިގޮތަކީ މިއީބާ؟