މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Taeedxy

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search


Hello, Taeedxy, and welcome to Wikipedia! Thank you for your contributions. I take the great pride in welcoming you to the Dhivehi Wikipedia. I hope you like the place and decide to stay. Here are some pages that you might find helpful:

I hope you enjoy editing here and being a Wikipedian! Please sign your name on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your name and the date. If you need help, check out Wikipedia:Questions, ask Glacious on his talk page, or place {{helpme}} on your talk page and someone will show up shortly to answer your questions. Again, welcome!


And If you need any help on this Wiki please contact the following users on their talk page:

Thanks and I hope you'll have a great time here on the Dhivehi Wikipedia.. Contributing and Editing!

މަރުޙަބާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އަށް މަރުޙަބާ! މި އެކުމާފާނު މުއްސަނދި ކުރުމުގައި ތިބޭފުޅާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. -- Deviathan 03:13, 11 ޖުލައި 2007 (UTC)

Thank you. --Thogo 20:06, 27 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)


--Glacious 17:27, 7 އެޕްރީލު 2007 (UTC)

hi[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hi every body,. I want to know what's this language?

Re:[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Thank you very much for creating your user.

This is the official language of maldives. For more information on this Maldives please search the English Wiki. The Maldivian Language is known As Dhivehi Or Mahl language.

Once again Thank you!! --Glacious 17:29, 7 އެޕްރީލު 2007 (UTC)