Jump to content

މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Jorunn

Page contents not supported in other languages.
ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ


Hello, Jorunn, and welcome to Wikipedia! Thank you for your contributions. I take the great pride in welcoming you to the Dhivehi Wikipedia. I hope you like the place and decide to stay. Here are some pages that you might find helpful:

I hope you enjoy editing here and being a Wikipedian! Please sign your name on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your name and the date. If you need help, check out Wikipedia:Questions, ask Glacious on his talk page, or place {{helpme}} on your talk page and someone will show up shortly to answer your questions. Again, welcome!


And If you need any help on this Wiki please contact the following users on their talk page:

Thanks and I hope you'll have a great time here on the Dhivehi Wikipedia.. Contributing and Editing!

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އަށް މަރުޙަބާ! މި އެކުމާފާނު މުއްސަނދި ކުރުމުގައި ތިބޭފުޅާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. -- Deviathan 03:13, 11 ޖުލައި 2007 (UTC)

Thank you. --Thogo 20:06, 27 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)

--Glacious 13:38, 20 ޖޫން 2007 (UTC)