އަހުމަދު އާސިމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އަހުމަދު އާސިމް

އަހުމަދު އާސިމް އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ވީޑިއޯ ލަވަތަކާއި ޑްރާމާއި ފިލްމް ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ.


ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހުމަދު އާސިމް ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތީ 2000 ވަނަ އަހަރު ފިލްމީ ތަރި ޖަމްޝީދާ އާއި އެކު ކުޅުނު ވީޑިއޯ ލަވަޔަކުންނެވެ. އާސިމް ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ވަނީ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރ މަޚްމާ ހުސައިން ރަޝީދު ދިން ފުރުޞަތެއްގައެވެ. 2009 ގެ ނިޔަލަށް 50 އަށްވުރެ ގިނަ ވީޑިއޯ ލަވަ އާސިމް ކުޅެފައި ވެއެވެ.

ކުޅެފައިވާ ފިލްމް ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހުމަދު ޢާސިމް މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 6 ފިލްމް ކުޅެފައި ވެއެވެ. އަދި ބައެއް ކުރު ފިލްމްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައި ވެއެވެ.

ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އުޖާލާ ރާސްތާ
  • ލޯބިވާނަމަ
  • ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް
  • ވައިރޯޅިއަށް ވެސް ސިއްރުން
  • ސާރާ
  • އުމުރަށް އެކީ އުޅެން ބުނެފާ
  • މަންޒިލަކީ ތީޔޭ މަގޭ
  • ލޯބިން ހިތް ފުރެނީ
  • ވިމްލާ
  • ސިލްސިލާ

އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]