މަންމޯހަން ސިންގ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Manmohan Singh އިން)
މަންމޯހަން ސިންގ
ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު
Assumed office
22 މޭއި 2004
Presidentއަބްދުލް ކަލާމް
ޕްރަތިބާ ޕަޓީ
Preceded byއަތަލްބިހާރީ ވަޖަޕާއީ
އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޑިޔާ
In office
ފަންވަތް:En dash range
Preceded byކުންވަރް ނަޓްވަރު ސިންގ
Succeeded byPranab Mukherjee
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޑިޔާ
In office
ފަންވަތް:En dash range
Prime MinisterPamulaparthi Venkata Narasimha Rao
Preceded byMadhu Dandavate
Succeeded byޖަސްވަންތް ސިންގ
Personal details
އުފަން ތާރީހް (1932-09-26) 26 ސެޕްޓެމްބަރ 1932 (91 އަހަރު )
Gah, Punjab, British India
Political partyINC
Spouse(s)ގުރްޝަން ކައުރް
Residence07 Racecourse Road, New Delhi
Professionއިކޮނޮމިސްޓް
ދީންސިޚިޒަމް


ޑރ. މަންމޯހަން ސިންގ އަކީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްތައް

އެހެނިހެން ވެބްސައިޓްތައް