މަންމޯހަން ސިންގ

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
މަންމޯހަން ސިންގ
ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ
މަންމޯހަން ސިންގ

Incumbent
Assumed office 
22 މޭއި 2004
President އަބްދުލް ކަލާމް
ޕްރަތިބާ ޕަޓީ
Preceded by އަތަލްބިހާރީ ވަޖަޕާއީ

In office
06 ނޮވެމްބަރ 2005 – 24 އޮކްޓޯބަރ 2006
Preceded by ކުންވަރް ނަޓްވަރު ސިންގ
Succeeded by Pranab Mukherjee

In office
21 ޖޫން 1991 – 16 މޭއި 1996
Prime Minister Pamulaparthi Venkata Narasimha Rao
Preceded by Madhu Dandavate
Succeeded by ޖަސްވަންތް ސިންގ

Born (1932-09-26) 26 ސެޕްޓެމްބަރ 1932 (84 އަހަރު )
Gah, Punjab, British India
Political party INC
Spouse ގުރްޝަން ކައުރް
Residence 07 Racecourse Road, New Delhi
Profession އިކޮނޮމިސްޓް
Religion ސިޚިޒަމް


ޑރ. މަންމޯހަން ސިންގ އަކީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްތައް

އެހެނިހެން ވެބްސައިޓްތައް