މަންމޯހަން ސިންގ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
މަންމޯހަން ސިންގ
ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ
Manmohansingh04052007.jpg
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު
Assumed office
22 މޭއި 2004
President އަބްދުލް ކަލާމް
ޕްރަތިބާ ޕަޓީ
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީ އަތަލްބިހާރީ ވަޖަޕާއީ
އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޑިޔާ
In office
06 ނޮވެމްބަރ 2005 – 24 އޮކްޓޯބަރ 2006
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީ ކުންވަރް ނަޓްވަރު ސިންގ
Succeeded by Pranab Mukherjee
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޑިޔާ
In office
21 ޖޫން 1991 – 16 މޭއި 1996
Prime Minister Pamulaparthi Venkata Narasimha Rao
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީ Madhu Dandavate
Succeeded by ޖަސްވަންތް ސިންގ
Personal details
އުފަން ތާރީހް (1932-09-26) 26 ސެޕްޓެމްބަރ 1932 (87 އަހަރު )
Gah, Punjab, British India
Political party INC
Spouse(s) ގުރްޝަން ކައުރް
Residence 07 Racecourse Road, New Delhi
Profession އިކޮނޮމިސްޓް
Religion ސިޚިޒަމް


ޑރ. މަންމޯހަން ސިންގ އަކީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްތައް

އެހެނިހެން ވެބްސައިޓްތައް