މަންމޯހަން ސިންގ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މަންމޯހަން ސިންގ
ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު
Assumed office
22 މޭއި 2004
Presidentއަބްދުލް ކަލާމް
ޕްރަތިބާ ޕަޓީ
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީއަތަލްބިހާރީ ވަޖަޕާއީ
އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޑިޔާ
In office
06 ނޮވެމްބަރ 2005 – 24 އޮކްޓޯބަރ 2006
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީކުންވަރް ނަޓްވަރު ސިންގ
Succeeded byPranab Mukherjee
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޑިޔާ
In office
21 ޖޫން 1991 – 16 މޭއި 1996
Prime MinisterPamulaparthi Venkata Narasimha Rao
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީMadhu Dandavate
Succeeded byޖަސްވަންތް ސިންގ
Personal details
އުފަން ތާރީހް (1932-09-26) 26 ސެޕްޓެމްބަރ 1932 (91 އަހަރު )
Gah, Punjab, British India
Political partyINC
Spouse(s)ގުރްޝަން ކައުރް
Residence07 Racecourse Road, New Delhi
Professionއިކޮނޮމިސްޓް
ދީންސިޚިޒަމް


ޑރ. މަންމޯހަން ސިންގ އަކީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްތައް

އެހެނިހެން ވެބްސައިޓްތައް