މަންމޯހަން ސިންގ

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
މަންމޯހަން ސިންގ
ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ
މަންމޯހަން ސިންގ

Incumbent
Assumed office 
22 މޭއި 2004
President އަބްދުލް ކަލާމް
ޕްރަތިބާ ޕަޓީ
Preceded by އަތަލްބިހާރީ ވަޖަޕާއީ

In office
06 ނޮވެމްބަރ 2005 – 24 އޮކްޓޯބަރ 2006
Preceded by ކުންވަރް ނަޓްވަރު ސިންގ
Succeeded by Pranab Mukherjee

In office
21 ޖޫން 1991 – 16 މޭއި 1996
Prime Minister Pamulaparthi Venkata Narasimha Rao
Preceded by Madhu Dandavate
Succeeded by ޖަސްވަންތް ސިންގ

Born 26 ސެޕްޓެމްބަރ 1932 (1932-09-26) (age 82)
Gah, Punjab, British India
Political party INC
Spouse ގުރްޝަން ކައުރް
Residence 07 Racecourse Road, New Delhi
Profession އިކޮނޮމިސްޓް
Religion ސިޚިޒަމް


ޑރ. މަންމޯހަން ސިންގ އަކީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްތައް

އެހެނިހެން ވެބްސައިޓްތައް