ނިއުދިއްލީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ New Delhi އިން)
Jump to navigation Jump to search

ނިއުދިއްލީ އަކީ ހިންދުސްތާން ގެ ވެރިރަށެވެ. ނިއު ދިއްލީ އޮންނަނީ އިންޑިޔާގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައެވެ.