އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Prime Minister of India އިން)
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މި މަޒުމޫނު އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މިނަމަށެވެ.