Jump to content

ޤިސްމު:Wikipedians who speak Dhivehi (Mahl)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ދިވެހި (މަހަލް) ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަވާ ވީކިޕީޑިއާކާރުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

dv (ދިވެހިބަސް (މަހަލް
These users speak Dhivehi (Mahl).‎


ގިސްމު "Wikipedians who speak Dhivehi (Mahl)" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 12 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.