Jump to content

މެމްބަރު:Allosaeed

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އަޅުގަނޑުގެ ޞަފްޙާއަށް މަރުޙަބާ

އަމިއްލަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮށި

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
This User comes From Republic of Maldives
dv މީނާގެ މާދަރީ ބަހަކީ ދިވެހިބަސް
This user is a native speaker of Dhivehi.
މިބޭފުޅާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭފުޅެކެވެ.
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.

މެމްބަރު:UBX/male

This user tries to do the right thing. If they make a mistake, please let him or her know.
This user is happy to help new users. Leave a message here.
ތިރީގައި މިވަނީ މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑު (ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު) ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ލިޔަން ފަށާފައިވާ ޞަފްޙާ ތަކެވެ. ބައެއް ސަފްޙާތައް ހުންނާނީ ހަމައެކަނި ފެށިފައެވެ. ނަމަވެސް އަނެއް ބައި ސަފްޙާތައް އެކަށޭނަ ވަރަކަށް ލިޔެވިފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާގައި އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވިކިޕީޑިއާގެ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން މޮޅުކަމަށް ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ލިޔެފައިވާ "މަނަދޫ ކާސިންހާޖީ" ގެ މަޒުމޫން ހިމެނިފައިވެއެވެ.

އެކިއެކި ބޭފުޅުންގެ ހަޔާތުނާމާ

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބޭރުގެ ޝަޚްސިއްޔަތުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ސަރވިސްތައް ނުވަތަ ކޯރތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކޮމްބެޓް އެންޑް މެނޫވަރ ފޯަސަސް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަރޕޯޓް ސަރވިސަސް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ފަންކްޝަނަލް ކޮމާންޑްތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮމާންޑްތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައިވާ ސިފައިންގެ ކަމިޝަން އޮފިސަރުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވި ޖެނެރަލް އޮފިސަރުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވޮރަންޓް އޮފިސަރުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ރިޓަޔަރ ކޮށްފައިވާ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ރަށްރަށާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަނަދޫގެ ދަރިކޮޅުތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތާރީޚީ ފޯކްލޯރު

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިސްލާމީ ތާރީޚް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

--Allosaeed 06:31, 25 ޑިސެމްބަރު 2011 (UTC)