ޚިޔާލު:ސްޓޯންހެންޖް

Page contents not supported in other languages.
ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ލިޔުމެއްގައި ހިމެނޭ އިނގިރޭސިބަސްތައް އެބަހެއް އެއިގެ އަސްލުން ލިޔާ ގޮތަށް ދިވެހި ލަފުޒާއިއެކު ލިޔުމާއި ދޭތެރޭ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހިޔާލަކީ ކޮބާ؟ އެއިރުން ކިޔާމީހަކަށް މިދައްކަނީ އެވެނި ތަނެއްގެ ވާހަކަކަން ވަރަށް ފަސޭހައިން އިނގޭނެ.

މިސާލަކަށް:

ސޮޓޯން ހެންޖް (އިނގިރޭސިބަހުން Stonehenge) އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތްގެ ވިލްޝަޔަރ (އިނރޭސިބަހުން: Wiltshire)ގައި އެމްސްބަރީ (އިނގިރޭސިބަހުން: Amesbury)ގެ 3.2 ކިލޯ މީޓަރު ހުޅަގުން، ސަލިސްބަރީ (އިނގިރޭސިބަހުން: Salisbury)ގެ 13 ކިލޯމީޓަރު އުތުރުން އޮންނަ ތާރީޚީ ތަނެކެވެ.

މިހެން އޮތުމުން ވިކިޕީޑިއާގެ މަޒުމޫނުތައް އެކުލެވި ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދާނެ ނޫންތޯއެވެ. ހިޔާލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

--މުޖާހިދު 06:19, 20 އެޕްރީލް 2010 (UTC)