ގުރުތާ ދުޅަވުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ގުރުތާ ދުޅަވުން (އިނގިރޭސި ބަހުން: Ureteritisއަކީ ގުރުދާ އިން މަސާނާ އަށް ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ގެންގޮސްދޭ ހޮޅި ދުޅަވުމެވެ. ކުޑަކަމުދާ ހޮޅި ދުޅަވުން އަކީ ގިނަ ފަހަރު ބެލެވޭ ގޮތުގައި ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގައި ޖަރާސީމް އަށަގަތުން ގެ ގޮތުގައި ގުނާލެވޭ ކަމެކެވެ. މީގެ އެއްވައްތަރަކަށް ޔުރެޓިރައިޓިސް ސިސްޓިކާ މިހެން ވެސް ކިޔައި އުޅެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އީސިނަފިލިކް ޔުރެޓިރައިޓިސް ކިޔޭ ވައްތަރެއް ވެސް ހޯދިފައި ވެއެވެ.