ތޅއބޗ ބވނޗ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ތޅއބޗ ބވނޗ

އުފަން ނަންތޅއބޗ ބވނޗ
އުފަންވީ (1910-06-11) ޖޫން 11, 1910 (113 އަހަރު )
މެކްސިކޯ, މެއޭކްއޭކްއޭ
ފާހަނގަ ކޮށްލެވޭ ރޯލްތައް ސްމޯލް ގައި ލެކްސް ލޫތާރ

ތޅއބޗ ބވނޗ އުފަން މައިކަލް ރޯސެންބޯމް އަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ.

ފިލްމޯގްރަފީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޓީވީ ސިލްސިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މައިކަލް އޭނާ ކުޅޭ ސްމޯލް ވިލް ގައި ލެކްސް ލޫތާރ ގެ ގޮތުގައި


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]