ތޅއބޗ ބވނޗ

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ތޅއބޗ ބވނޗ
Lupita Tovar Argentinean Magazine AD.jpg
އުފަން ނަން ތޅއބޗ ބވނޗ
އުފަންވީ ޖޫން 11, 1910 (1910-06-11) (age 105)
މެކްސިކޯ, މެއޭކްއޭކްއޭ
ފާހަނގަ ކޮށްލެވޭ ރޯލްތައް ސްމޯލް ގައި ލެކްސް ލޫތާރ

ތޅއބޗ ބވނޗ އުފަން މައިކަލް ރޯސެންބޯމް އަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ.

ފިލްމޯގްރަފީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޓީވީ ސިލްސިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މައިކަލް އޭނާ ކުޅޭ ސްމޯލް ވިލް ގައި ލެކްސް ލޫތާރ ގެ ގޮތުގައި


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]