ފަސްއިނގިލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ފަސްއިނގިލި
ފަސްއިނގިލި މޭއްޔަބުރަފަތި
ލަނޑާގިރާވަރުގައި، މޭއްޔަބުރަފަތީގެ ފޮޓޯއެއް
ފަސްއިނގިލި
އިނގިރޭސި ނަންBrittle Star
ސައިންޓިފިކް ނަން(Ophiuroidea)
އިތުރު ނަންމޭއްޔަބުރަފަތި، ދިޔޯކާލި