Jump to content

މެދު އިނގިލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މެދުއިގިލި.

މެދު އިނގިލި (އިނގިރޭސި ބަހުން: Middle finger)އަކީ އަތުގެ ޝަހާދަތް އިނގިލި ޖެހިގެން ފުރަތަމަ އިންނަ ދިގު އިގިލި އެވެ. އެހެންކަމުން މިއިގިލި އިންނާނީ ޝަހާދަތް އިނގިލި އަދި ކަށި އިނގިލިއާއި ދެމެދުގައެވެ. މިއީ އަތުގައި އިންނަ އެންމެ ދިގު އިގިލި ވެސް މެއެވެ.


އިނގިލިތައް

ކުޑަވައި އިނގިލި  • ކަށި އިނގިލި  • މެދު އިނގިލި  • ޝަހާދަތް އިނގިލި  • ބޮޑުވައި އިނގިލި