މެދު އިނގިލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
މެދުއިގިލި.

މެދު އިނގިލި (އިނގިރޭސި ބަހުން: Middle finger)އަކީ އަތުގެ ޝަހާދަތް އިނގިލި ޖެހިގެން ފުރަތަމަ އިންނަ ދިގު އިގިލި އެވެ. އެހެންކަމުން މިއިގިލި އިންނާނީ ޝަހާދަތް އިނގިލި އަދި ކަށި އިނގިލިއާއި ދެމެދުގައެވެ. މިއީ އަތުގައި އިންނަ އެންމެ ދިގު އިގިލި ވެސް މެއެވެ.


އިނގިލިތައް
Hand.svg

ކުޑަވައި އިނގިލި  • ކަށި އިނގިލި  • މެދު އިނގިލި  • ޝަހާދަތް އިނގިލި  • ބޮޑުވައި އިނގިލި