Jump to content

މަހަލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ދިވެހި (މަހަލް) Divehi
ވާހަކަދައްކާތަން: ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މަލިކު، ހިންދުސްތާން ގައި
ވާހަކަދައްކާ ސަރަހައްދު: ދެކުނު އޭޝިޔާ
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 3 ލައްކަ ދޭސީން
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: ހުޅަނގު - ހިންދުސްތާނީ
ހިންދު - އީރާނީ
ހިންދު - އާރީ
ދިވެހި (މަހަލް)
ލިޔުމުގެ ނިޒާމު: ތާނަ އަކުރު
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: ދިވެހިރާއްޖޭ ގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ވަކި އިދާރާއަކުން ނޫން
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 dv
ISO_639-2 div
ISO_639-3 div

މަހަލް އަކީ ނުވަތަ މަހަލްބަހަކީ މަލިކުމީހުން ވާހަކަ ދައްކާ ބަހުރުވައެވެ.