ވިކިޕީޑިއާ:Requests for bureaucratship/Deviathan

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ތިރީގައި މިވާ ޚިޔާލްތަކަކީ ބިއުރޯކްރެޓްކަމަށް އެދިގެން ނާކާމިޔާބު ވެފައިވާ މެމްބަރަކާއި މެދު އެހެނިހެން މެމްބަރުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލް ތަކެވެ. މިއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނެވުން އެދެމެވެ..

I would like to be nominated as a Bureaucrat. (Deviathan 02:55, 24 ފެބުރުވަރީ 2007 (UTC))

Please wait atleast 03 days and try to get a good consensus of the working community. Good Luck!!

--Glacious 13:23, 24 ފެބުރުވަރީ 2007 (UTC)


Strong Support I support Deviathan's nomination as a Bureaucrat.

--No onelse 10:19, 25 ފެބުރުވަރީ 2007 (UTC)

support I support deviathan on this nomination, he's a great contributor

--LeX 13:57, 26 ފެބުރުވަރީ 2007 (UTC)


X mark.svg Not Done for now. I see that u haven't got enough votes. Post your request again. Best Luck next time!!

--Glacious 15:48, 27 ފެބުރުވަރީ 2007 (UTC)