އީސު ރިއްޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އީސު ރިއްޔާ ފަށްޓަވަނީ

އީސު ރިއްޔާ ފަށްޓަވަނީ ކްގެ ރަށެއްކަމަށްވާ ގްރޭޓް ބްރިޓެންގެ މެދުތެރެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތް ދެކުނުއި ހިމެނޭ ބައެކެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް 2011 ތައް ހިމެނޭއިރު މީގެ ތެރޭ.

ންމެ ރަށް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އެންގް ނަމުންނެ (Louis Tomlinson)
  • ގެ މަ ށެވެ. މިގޮތަ (Harry Style)
  • ޝަޔާރ ޑޭލްދި ހު (Liam Payne)
  • އިތުރު ގިޑުތަކުން (Niall Hollan)
  • ލެވި ލަތެކެ (Zayn Malik)

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]