އީސު ރިއްޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އީސު ރިއްޔާ ފަށްޓަވަނީ

އީސު ރިއްޔާ ފަށްޓަވަނީ ކްގެ ރަށެއްކަމަށްވާ ގްރޭޓް ބްރިޓެންގެ މެދުތެރެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތް ދެކުނުއި ހިމެނޭ ބައެކެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް 2011 ތައް ހިމެނޭއިރު މީގެ ތެރޭ.

ންމެ ރަށް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އެންގް ނަމުންނެ (Louis Tomlinson)
  • ގެ މަ ށެވެ. މިގޮތަ (Harry Style)
  • ޝަޔާރ ޑޭލްދި ހު (Liam Payne)
  • އިތުރު ގިޑުތަކުން (Niall Hollan)
  • ލެވި ލަތެކެ (Zayn Malik)

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]