އިސްމާޢީލް ވަޖީހް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އިސްމާއީލް ވަޖީހް އަކީ ކުރީގެ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ވީޑިއޯ ލަވަތަކާއި، ޓީޥީ ޑްރާމާތައް އަދި ފީޗަރ ފިލްމް ތަކުން ފެނިފައެވެ.

އިސްމާއީލް ވަޖީހް

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދަރިންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށްޓަކައި ވަޖީހު އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ސިންގަޕޫރަށް ބަދަލުވީ 2001 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ވަޖީހް ގެ 5 ކުދިން އެބަތިބިއެވެ. އޭނާގެ އަންހެނުންނަކީ އިންޑިޔާ އަށް އުފަން އަންހެނެކެވެ. މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގަވަމެންޓް ސެންޓަރ ގައެވެ.

އަދާކުރި ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ސީނިއަރ އެސިސްޓެންޓް ޕްރިންސިޕަލް - ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލް
  • ޓީވީއެމް ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ


ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ވަނުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވަޖީހު ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ވަދެފައިވަނީ ވަރަށް ކުރިންނެވެ. އޭނާކުޅެފައިވާ ބައެއް ފިލްމްތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

  • ޗުއްޓީ
  • މާޒީ
  • އިހްސާސް
  • ކުލުނު
  • ރަންމުތް

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް

  • ކައްތިރި
  • ހަމައެކަނި ދަރިފުޅަށްޓަކައި

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]