ނީނާ ސަލީމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ނީނާ ސަލީމް ފަހަތުގައި

ނީނާ ސަލީމް އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ތަފާތު ޑްރާމާ ސިލްސިލާ ތަކާއި، ފިލްމް ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ.


ފިލްމީ ދާއިރާގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނީނާ ސަލީމް ވަނީ ތަފާތު ގިނަ ފިލްމް ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ ކުޅުނު ޑްރާމާ ސިލްސިލާ އަކީ ކައްތިރި އެވެ. އޭނާ ވަނީ ތަފާތު ފިލްމްތަކަށް މޭކަޕް ތައްޔާރު ކޮށްދީފައެވެ. ނީނާ އަކީ ނަށާ އާއިލާއަކުން އުފަންވެފައިވާ ކުޅަދާނަ ނެށުން ތެރިއެއް ވެސް މެއެވެ.

ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ޕަރީދައްތަ
  • ކަށްވަޅަށް ދާންދެން
  • ހަނދުކޭތަ
  • ހިތް ހަލާކު
  • ދަރިންނަށްޓަކައި

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކައްތިރި
  • ހިނިތުންވެލާށޭ ކަލާ
  • އަހަރެންގެ ޅަޑެޑީ

އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]