Jump to content

ޓެމިލް ނާޑޫ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޓެމިލް ނާޑޫ
ހިންދުސްތާނުގެ ޗާޓުން ޓެމިލް ނާޑޫ highlighted.
ވެރިރަށް
 • ޖޫރާފީމިން
Chennai
 • {{{latd}}}° N 80.27° EExpression error: Unrecognized punctuation character "{".
އެންމެ ބޮޑު ޝަހަރު Chennai
އާބާދީ (2001)
 • އަކަބުރަ
62,110,839 (6)
 • 478/km²
އަކަމިން
 • ޑިސްޓްރިކްޓްތައް
130,058 km² (11)
 • 30
ވަގުތު ޒޯން ހރގ (ބއގ +5:30)
ކަނޑައެޅުނީ
 • ގަވަރުނަރު
 • ޗީފް މިނިސްޓަރު
 • ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް (ގޮނޑިތައް)
1967-07-18
 • Surjith Singh Barnala
 • J Jayalalithaa
 • Unicameral (235)
ރަސްމީ ބަސް (ތައް) ތަމަޅަ
ވެބްސައިޓް tn.gov.in
ކޯޑު (އައި.އެސް.އޯ) IN-TN
Seal of Tamil Nadu Government
Seal of Tamil Nadu Government

ޓެމިލް ނާޑޫ ގެ ނިޝާން
{{{footnotes}}}

ޓެމިލް ނާޑޫ (தமிழ் நாடு, "ތަމަޅައިންގެ ބިން") އަކީ ހިންދުސްތާން ގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި އޮތް ރާއްޖެއެކެވެ.