ތަމަޅަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ތަމަޅަ (தமிழ் tamiḻ) ބަހަކީ ހިންދުސްތާން ގެ ޓެމިލް ނާޑޫ ރާއްޖޭގެ ބަހެވެ.

Wikipedia
ތަމަޅަ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ