ތަމަޅަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ތަމަޅަ (தமிழ் tamiḻ) ބަހަކީ ހިންދުސްތާން ގެ ޓެމިލް ނާޑޫ ރާއްޖޭގެ ބަހެވެ.

Wikipedia
ތަމަޅަ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ