Allah

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

Block quote ސަފްހާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.--84.25.40.242 18:54, 30 ޖުލައި 2010 (UTC)#REDIRECT [[
Insert textSmall Text[[ފައިލް:

Example.jpg

]]]]

ތިޔަ ވަޑައިގެންނެވި ފަންވަތުގައި އެއްވެސް މަޒްމޫނެއް އެކުލެވިފައި ނުވެއެވެ. މި ފަންވަތަށް ތިބޭފުޅާ އަށް ވަޑައިގެނެވުނީ އޮޅުމަކުން

ކަމަށް ވާނަމަ ކޮމްޕިޔުޓަރުގެ ވެބް ބްރޯޒަރ ގެ ފަހަތް ފިތައް އޮބާލައްވާށެވެ. އޭރުން އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި ސަފްހާ އަށް ވަޑައިގެނެވޭނެއެވެ