ޚިޔާލު:ދިވެހި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ވާހަކަ ދައްކާމީހުންގެ އަދަދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި މަޒުމޫނުގައި ވާހަކަ ދައްކާމީހުންގެ އަދަދު ކަމުގައި އެވާ 0.3 މިލިއަން މީހުންނަކީ ވަރަށް އަޅައިގަންނަ ތަންކޮޅެކެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި 3 ލައްކަ މީހުންނޭ ޖެހުން ބުއަދިވެރި ކަމުގައި ފެނެއެވެ. އެއީ އަދަދުގެ ހައިބަތު ދެއްކުމާއި އެކު ކިޔާމީހާއަށް ވަގުތުން ދޭހަކުރަސް ފަސޭހަ އަކަށް ވުމައްޓަކައެވެ.

ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ތިގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްފިން. މުޖާހިދު އަށް ޝުކުރިއްޔާ!

--Glacious 20:46, 26 މެއި 2009 (UTC)