ޚިޔާލު:މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ

Page contents not supported in other languages.
ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

Thanks to Oblivious for helpin me to create this article!1 Thanks bro!

--Glacious 10:50, 20 އެޕްރީލު 2007 (UTC)

މުހައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ގައުމީ ޚިދުމަތެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި ދީނީ އިލްމުގެ ރޮނގުންނެވެ.

އެކަށިގެންނުވާ ވާހަކަ ލިޔުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން، މި ސުރުހީގެ ދެވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ޖަމީލުދީދީއަށް ނިސްބަތްކޮށް ލިޔެފައިވާ އެންމެ ފަހު ޖުމްލައަކީ އެކަށިގެންނުވާ ޖުމްލައެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

29 މާރޗް 2011