ޙުސްނާ ރާޒީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑރ ޙުސްނާ ރާޒީ

ޑރ ޙުސްނާ ރާޒީ އަކީ 2006 ވަނަ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ނިއު ސައުތު ވޭލްސް ޔުނިވަސިޓީގައި އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ދާއިރާއިން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ކުރިން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަފާތު މަގާމްތަކުގައި އުޅުއްވި ޑރ ޙުސްނާ ރާޒީ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ނިއު ސައުތު ވޭލްސް ޔުނިވަސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް މެޑިސިންގެ ދަށުން ހިންގާ ސުކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ މެޑިސިންގެ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ތައުލީމީ ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 1979 - 1983 : ޑިޕްލޮމާ އިން އެޑިޔުކޭޝަން - ސުކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު އެންޑް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން - އެމެރިކަން ޔުނިވަސިޓީ އިން ބެއިރޫތު - ލުބުނާން
  • 1979 - 1983 : ބެޗްލާރސް އޮފް ސައިންސް - ސުކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު - އެމެރިކަން ޔުނިވަސިޓީ އިން ބެއިރޫތު - ލުބުނާން
  • 1986 - 1988 : މާސްޓާރސް އިން ޕަބްލިކް ހެލްތު - ސުކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު - ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ކެލިފޯނިޔާ - ބާރކްލޭ
  • 2001 - 2006 : ޕީއެޗްޑީ - ސުކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ މެޑިސިން- ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ނިއު ސައުތު ވޭލްސް - އޮސްޓްރޭލިޔާ
  • 2007 : ޕީއެޗްޑީ އެވޯޑް ލިބުން

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]