Jump to content

ޖަރުމަނު ގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Germany
Shirt badge/Association crest
Nickname Die Nationalelf
(The National Eleven)
Association German Football Association
(Deutscher Fußball-Bund)
Coach Jürgen Klinsmann, 2004-
Most caps Lothar Matthäus (150)
Top scorer Gerd Müller (68)
Team colours Team colours Team colours
Team colours
Team colours
 
Home colours
Team colours Team colours Team colours
Team colours
bgcolor="#000000
 First game         = Switzerland 5 - 3 Germany
(Basel, Switzerland; 5 April, 1908)" colspan="3"|Team colours
 
Away colours
First international
{{{First game}}}
Largest win
Germany 16 - 0 Russia
(Stockholm, Sweden; 1 July, 1912)
Worst defeat
England 9 - 0 Germany
(Oxford, England; 16 March, 1909)
World Cup
Appearances 16 (First in 1934)
Best result Winners, 1954, 1974, 1990
European Championship
Appearances 9 (First in 1972)
Best result Winners, 1972, 1980, 1996

އާބާދީ: 82.4 މިލިޔަން

ކުޅުންތެރިން: 5.4 މިލިޔަން

ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން އުފެދުން: 1900

ފީފާ އާ ގުޅުން: 1904

ފީފާ ގެ މަގާމު: 19 ވަނަ (މޭ 2006)

ކޯޗު: ޔޯގަން ކްލިންސްމަން (ޖަރުމަނު)

ޖަރުމަނަކީ ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގައުމެވެ. އަދި ބައިނަލް އަގްވާމީ ފުޓުބޯޅާގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި ބޭއްވޭ ފީފާގެ 18 ވަނަ ވޯލްޑްކަޕަކީ އެމީހުންގެ 16 ވަނަ ވޯލްޑްކަޕެވެ. ޖަރުމަނު ވަނީ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފައިނަލުގައި 7 ފަހަރު ކުޅެ 3 ފަހަރު ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. 2002 ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނު- ކޮރެއާ ގައި ބޭއްވުނު ވޯލްޑްކަޕްގައި ޖަރުމަނު ވަނީ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

ކުރީގެ ވޯލްޑްކަޕް ނަތީޖާތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

2002 ވަނަ އަހަރު 02 ވަނަ ޓީމު، 1998 ވަނަ އަހަރު 07 ވަނަ ޓީމު، 1994 ވަނަ އަހަރު 05 ވަނަ ޓީމު، 1990 ވަނަ އަހަރު 01 ވަނަ ޓީމު، 1986 ވަނަ އަހަރު 02 ވަނަ ޓީމު، 1982 ވަނަ އަހަރު 02 ވަނަ ޓީމު، 1978 ވަނަ އަހަރު 06 ވަނަ ޓީމު، 1974 ވަނަ އަހަރު 01 ވަނަ ޓީމު، 1970 ވަނަ އަހަރު 03 ވަނަ ޓީމު، 1966 ވަނަ އަހަރު 02 ވަނަ ޓީމު، 1962 ވަނަ އަހަރު 07 ވަނަ ޓީމު، 1958 ވަނަ އަހަރު 04 ވަނަ ޓީމު، 1954 ވަނަ އަހަރު 01 ވަނަ ޓީމު، 1938 ވަނަ އަހަރު 10 ވަނަ ޓީމު، 1934 ވަނަ އަހަރު 03 ވަނަ ޓީމު

2006 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވީގޮތާއި ޓީމުގެ ޙާލަތު

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

2006 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ޖަރުމަނު ކޮލިފައިވީ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމުގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. މި ފަހަރު ވޯލްޑްކަޕަށް ނުކުންނަ ޖަރުމަނު ގެ ޓީމު ގެ އަޒުމަކީ އަމިއްލަ ގައުމުގައި މުބާރާތް ބާއްވައިގެން ޗެންޕއަންކަން ހޯދި ޓީމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަން ލިޔެލުމުގެ ޝަރަފު ހޯދާ ފުރަތަމަ ޓީމު ކަމުގައި ވުމެވެ. މީގެ ކުރިން 1974 ވަނަ އަހަރު އެމީހުން ވަނީ ވެސްޓްޖަރމަނީގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ޗެންޕއަންކަން ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ޖަރުމަނަކީ މި ފަހަރު ތަށީގައި އަތްލެވޭހާ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ މި ފަހަރުގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތަޖުރިބާ މަދުކަމެވެ. އަދި ފަހަކަށް އައިސް ކުޅުނު ވަރުގަދަ މެޗުތަކުން އެމީހުން ނެރެފައިވާ ނަތީޖާ ވެސް ރަނގަޅު ނުވުމެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގައި އިޓަލީ އަތުން 4- 1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޖަރުމަނު ބަލިވިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެކަަމަކު ހަމަ އެ މަހުގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަނު ވަނީ އެމެރިކާގެ އަތުން ހަމަ އެ ނަތީޖާއިން މޮޅުވެސް ވެފައެވެ. 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕަށްފަހު ޖަރުމަނު ކުޅުނު ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކަށް ބަލާއިރު 2004 ވަނަ އަހަރު ޔޫރޯ ގައި އެއްވެސް މެޗަކުން މޮޅުނުވެ ފުރަތަމަ ބުރުން އެމީހުންވަނީ ފޭލްވެފައެވެ. އަދި 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އަމިއްލަ ގައުމުގައި ބޭއްވި ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގައިވެސް ލިބުނީ 3 ވަނަ އެވެ. ޖަރުމަނު ޓީމު 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ދާއިރު ކޯޗު ޔޯގަން ކްލިންސްމަން ގެ "ގޭމް ޕްލޭން" ގައި ހިމެނޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއަކު ވަނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޓީމުން ބާކީކޮށްފައެވެ. އެއީ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރ ސެބަސްޓިއަން ޑައިޒްލައެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑްކަޕްގައި ރަންބޯޅަ ހޯދި ހުޝިޔާރު ގޯލްކީޕަރ އޮލިވަރ ކާން ވެސް ވަނީ ބެންޗަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

2006 ވަނަ އަހަރުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޗެލްސީއަށް ކުޅޭ މިޑްފީލްޑަރ މިކައިލް ބަލަކް އެވެ. ބަލަކް އަކީ ފަހަކަށް އައިސް ޖަރުމަނުގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ޓީމުގެ މުހިއްމު އަނެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ސްޓްރައިކަރ މިރޮސްލާވް ކްލޯސައެވެ. ޖަރުމަނުގެ ކްލަބް ވާޑަބްރޭމަން އަށް ކުޅޭ ކްލޯސަ އަކީ ނިމިގެން ދިޔަ ސީޒަނުގައި ބުންޑަސްލީގާ ގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި އެއް ކުޅުންތެރިއެކެވެ. 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގައި ކްލޯސަ ވަނީ 5 ގޯލް ޖަހާފައެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ވޯލްޑްކަޕް 2006 ހުޅުވަން ކޮސްޓަރީކާ އާ ޖަރުމަނު ބައްދަލުކޮށް 4-2 އިން ޖަރުމަނު މޮޅުވި މެޗުގައި ކްލޯސަ ވަނީ 2 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަރުމަނަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބެޔާން މިއުނިކް ގެ ޑިފެންޑަރ ފިލިޕް ލާމް އެވެ. ޖަރުމަނުގެ 4 ވަނަ ގޯލް ޖަހައިދިނީ ވާޑަބްރޭމަންގެ މިޑްފީލްޑަރ ޓޯސްޓެން ފްރިންގްސް އެވެ. ޓީމުގެ އެންމެ އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ކޮލޯންގެ ސްޓްރައިކަރ ލޫކަސް ޕޮޑޮލްސްކީ އާއި ބެޔާން މިއުނިކްގެ ބަސްޓިއަން ޝްވެންސްޓިގަރ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޯލްކީޕަރ ޔެންސް ލޭމަން އަކީ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ރަތްކާޑު ދެއްކި ނަމަވެސް ނިމިގެން ދިޔަ ސީޒަނުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާސެނަލް އިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކުޅުން ތެރިއެކެވެ.