Jump to content

ޑަޗު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑަޗު Nederlands
ވާހަކަދައްކާތަން: ހޮލެންޑު
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 22 މިލިއަން ދޭސީން
ވަނަ: 37
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: ހުޅަނގު - ހިންދުސްތާނީ
އަލްމާނީ
ހުޅަނގު އަލްމާނީ
ލޯ ފްރެންކޯނިއަން
ޑަޗު
ލިޔުމުގެ ނިޒާމު: ލެޓިން ޑަޗު ވައްތަރު
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: ހޮލެންޑުގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ވަކި އިދާރާއަކުން ނޫން
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 nl
ISO_639-2 nld & dut
ISO_639-3 nld

ޑަޗު ބަހަކީ ހޮލެންޑުގެ ރަސްމީ ބަހެވެ.

Wikipedia
Wikipedia
ޑަޗު ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ