ސްމީތާ ޕަޓިލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ސްމީތާ ޕަޓިލް ( އޮކްޓޯބަރު 17، 1955 އިން ޑިސެމްބަރު 13، 1986 އަށް ) އަކީ ހިންދީ ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. މިއީ ރާޖު ބައްބަރުގެ ދެވަނަ އަނބި އެވެ. އަދި ފިލްމީ ތަރި ޕްރަތީކް ބައްބަރު ގެ މަންމަ އެވެ. 1970 އަދި 1980 ގެ އަހަރުތަކުގައި ހިންދީ އަދި މަރާތީ ސިނަމާ ތަކުގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބަތަލާ އަކީ މިއީ އެވެ.