Jump to content

ސޮހާ ޢަލީ ޚާން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސޮހާ ޢަލީ ޚާން ( އުފަންވެފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު 4، 1978 ، ނިއުދިއްލީ، އިންޑިޔާ ) އަކީ ހިންދީ ފިލްމީ ބަތަލާ އެކެވެ. މިއީ މަންޞޫރު ޢަލީ ޚާން ޕަޓޯޑީ އަދި ފިލްމީ ބަތަލާ ޝަރުމީލާ ޓޭގަރު ގެ ދަރިއެކެވެ. ބޭބެ އަކީ ފިލްމީ ތަރި ސައިފް ޢަލީ ޚާން އެވެ. ކޮއްކޮ އަކީ ސަބާ ޢަލީ ޚާން އެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ސޮހާ ވަނީ ފޯރޑް ފައުންޑޭޝަން އަދި ސިޓީ ބޭންކް ގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތީ 2004 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ފިލްމް ދިލް މާންގޭ މޯރ އިން ޝާހިދު ކަޕޫރު އާއި އެކުގައެވެ.