ސުލްޠާން ޢަބްދުﷲ (ދެވަނަ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ސުލްޠާން ޢަބްދުﷲ (ދެވަނަ) އަކީ މީލާދީން 1380 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 790 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތި ހިޖުރައިން 790 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ސުލްޠާން ޢަބްދުﷲ (ދެވަނަ) ސިރީ ސުވަމަ އަބާރަނަ މަހާރަދުންނަކީ ސުލްޠާނާ ދާއިން ކަނބައިދިކިލެގެ ގެ ފިރިކަލުންނެވެ. މިރަދުންގެ ނަސަބެއް ދިވެހި ތާރީޚުން އެނގޭކަން ނެތެވެ. މިރަދުން ރަސްކަން ކުރެއްވީ އެއް މަހާއި ފަނަރަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން 790 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.


މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން
ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާނާ ދާއިން ކަނބައިދިކިލެގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
-
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން ޢުޘްމާނު އަލްފެހެންދުވީ