ސުލްޠާން އިބްރާހީމް (ދެވަނަ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ސުލްޠާން އިބްރާހީމް (ދެވަނަ) އަކީ މީލާދީން 1491 ން 1492 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 897 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތި ހިޖުރައިން 897 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް (ދެވަނަ) ސިރީ ބަވަނަ ފުރަ ސުއްދަ މަހާ ރަދުންނަކީ ޙަސަން ރަސްގެފާނުންގެ ދަރިކަލެކެވެ. މިރަދުން ރަސްކަން ކުރެއްވީ 8 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.


މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން ޝައިޚު ޙަސަން (ހަވަނަ)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
-
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން ކަޅު މުޙައްމަދު