Jump to content

ސުވެޑިޝް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސުވެޑިޝް svenska
ވާހަކަދައްކާތަން: ސުވިޑެން އަދި ފިންލޭންޑު ގައި
ވާހަކަދައްކާ ސަރަހައްދު: ޔޫރަޕު
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 9.3 މިލިއަން ދޭސީން
ވަނަ: 89
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: ހުޅަނގު - ހިންދުސްތާނީ
އަލްމާނީ
އުތުރު އަލްމާނީ
އިރުމަތީ ސްކެންޑިނޭވިއަން
ސުވެޑިޝް
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: ސުވިޑެން ގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ވަކި އިދާރާއަކުން ނޫން
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 sv
ISO_639-2 swe
ISO_639-3 swe

ސުވެޑިޝް ބަހަކީ ސުވިޑެންގެ ރަސްމީ ބަހެވެ.

Wikipedia
Wikipedia
ސުވެޑިޝް ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ