ގްލޫކޯ ކޯޓިކޮއިޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ގްލޫކޯ ކޯޓިކޮއިޑް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Glucocorticoids) އަކީ ސްޓީރޮއިޑް ހޯރމޯންގެ ގުރޫޕެކެވެ. މިހޯރމޯން އުފައްދައި ދޫކުރަނީ އެޑްރީނަލް ގްލޭންޑް ގައި ހިމެނޭ ޒޯނާ ފެސިކިއުލާޓާ އަދި ޒޯނާ ރެޓިކިއުލާރިސް ގައި ހިމެނޭ ސެލްތަކަކުންނެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ އެންމެ އާއްމު ގްލޫކޯ ކޯޓިކޮއިޑް އަކީ ކޯޓިސޯލް(Cortisol) އެވެ.