Jump to content

ގަލްފު ހަނގުރާމަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
EF-111 Raven - .

ގަލްފު ހަނގުރާމަ ( ހިގާފައިވަނީ 2 އޮގަސްޓު 1990 ން 28 ފެބްރުއަރީ 1991 އަށް ) އަކީ އިރާޤާއި އެކުވެރި ދައުލަތްތައް ނުވަތަ އދ. އިން އެކުލަވާލި 34 ގައުމު ހިމެނޭ ގުޅިފައިވާ ފައުޖު އާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ހަނގުރާމަ އެވެ. މިހަނގުރާމަ ކުރެވުނީ އިރާގުން ކުވައިތު ހިފުމަށްޓަކައި އެގައުމަށް އަރައިގަނެ އެގައުމުގެ މިނިވަން ނަގާލުމުން ކުވައިތަށް އަނބުރާ މިނިވަންކަން ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައެވެ. ގަލްފު ހަނގުރާމައިގައި އިރާގާއި ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވި އދ. ގެ ފައުޖުގެ އިސް ދައުރު އަދާކޮށްފައިވަނީ އިގިރޭސި ވިލާތް އަދި އެމެރިކާ އިންނެވެ. މިހަނގުރާމައިގައި ކުވައިތަށް އަރާ ތިބި އިރާގު ސިފައިން ފައްސާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނީ ޖެނުއަރީ 1991 ގައެވެ.

1980 ން 1988 އަށް ހިނގި އިރާން އިރާގު ހަނގުރާމަ އަށް ފާރިސީ ގަލްފު ހަނގުރާމަ ވަރަށް ގިނަ ނޫސްތަކުން ކިޔާފައި ވެއެވެ. އަދި ގަލްފު ހަނގުރާމަ އަށް ދެވަނަ ފާރިސީ ގަލްފު ހަނގުރާމަ އޭ ކިޔާފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އާންމު ގޮތެއްގައި ގަލްފު ހަނގުރާމަ އޭ ކިޔެނީ މިހަނގުރާމަ އަށެވެ. ނުވަތަ މިއީ ފުރަތަމަ ގަލްފު ހަނގުރާމަ އެވެ.