ފަންވަތް:Did you know/2009-04

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Rbc.jpg
  • އިލެކްޓްރިކް ޗެއަރ އުފެއްދީ ޑެންޓިސްޓެކެވެ.
  • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ސިކުންތަކު 15 މިލިޔަން ލޭގެ ރަތް ސެލް ތައް އުފައްދައި ނައްތާލައެވެ.
  • ދުނިޔޭގައި މީހުންނަށް ކިޔާ ނަންތަކުގެ ތެރޭން އެންމެ ގިނަ ފުރަތަމަ ނަމަކީ، މުޙަންމަދު އެވެ.
  • ބޮއިންގ 747 ގެ މަތިންދާބޯޓަކަށް 57285 ގެލަނުގެ ތެޔޮ އެޅެއެވެ.
  • ވައިލިން އެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް ތަފާތު 70 ފިލާކޮޅު ބޭނުންކުރެވިފައިވެއެވެ.
  • ޖަންގަލީގައި ރޯވާ އަލިފާން، ފަރުބަދައިގެ ތިރިޔަށް ފެތުރޭވަރަށްވުރެ، ފަރުބަދައިގެ މައްޗަށް ފެތުރޭ ދުވެލި މާ އަވަހެވެ.
  • ދުނިޔޭގައި ޗާޕްކުރެވޭ ނޫސްތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނޫސް ޗާޕްކުރެވެނީ އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާގައެވެ.